Ödev

7 Ekim 2013 - 4s yorum
Robert Boyle (1627-1691) İrlanda'da Lismore şatosunda doğan bilim adamı ve düşünür Robet Böyle, I. Cork kontunun on dördüncü çocuğu ve ailenin yedinci oğludur. Güçlü bir belleği olan Böyle, 8 yaşında Eton kolejine gittiğinde Fransızca ve Latince biliyordu. 11 yaşındayken özel öğretmeniyle...
7 Ekim 2013 - 0 yorum
Johann Joachim Becher (1635-1682) Ünlü bir Alman kimyacıdır. ”Terra Pinguis” diye terimlendirilen ”ateş elementi”nin yanma sırasında havanın bir kısmının (oksijenin) ortadan kaybolduğunu ve geriye de yanma için elverişsiz bir...
7 Ekim 2013 - 0 yorum
Cabir Bin Hayyam Geliştirdiği âletler, yöntemler ve kimyevî maddeler Teorisiz pratiğin hiçbir yere varamayacağını belirten2, Doğu ve Batı ilmine önemli ölçüde tesir eden ve Roger Bacon tarafından ustaların ustası olarak da anılan Cabir bin Hayyan'ın ilk defa elde ettiği birçok kimyevî...
7 Ekim 2013 - 0 yorum
Johann Joachim Becher (1635-1682) Ünlü bir Alman kimyacıdır. ”Terra Pinguis” diye terimlendirilen ”ateş elementi”nin yanma sırasında havanın bir kısmının (oksijenin) ortadan kaybolduğunu ve geriye de yanma için elverişsiz bir...
7 Ekim 2013 - 0 yorum
Râzî (864 925) Tam adı Ebu Bekir Muhammed İbn Zekeriya El Râzî´dir. Râzî 864 yılında İran´ın Ray şehrinde doğdu. Yerleşik inançları sorgulayan felsefî düşünceleriyle tanınmış olan Râzî (öl. 925), bilimle de ilgilenmiş ve kimya ve tıp gibi...
7 Ekim 2013 - 0 yorum
Cabir Bin Hayyan Ahmet IŞIK / Biyografi - Ekim 2009 Sesli Dinle Batıda Geber olarak bilinen Cabir bin Hayyan (721–815), başta kimya olmak üzere, tıp, eczacılık, metalürji, astronomi, felsefe, fizik gibi ilim dallarına katkılarıyla bilim tarihçileri tarafından tanınan Müslüman bir âlimdir. Kûfe'de eczacı...
7 Ekim 2013 - 0 yorum
Zekeriya el Razi Râzî ilk defa Ortadoğu ülkelerinin çoğunda yaygın olarak görülen çocuk hastalıklarından çiçek ve kızamığın tanılarını vermiş ve bunlar arasındaki farkları belirlemiştir. Râzî´nin hastalıklara ilişkin incelemelerini içeren küçük boyutlu yapıtlarının yanı sıra, Hâvî (Bütün Bilgiler) adlı...
7 Ekim 2013 - 0 yorum
Joseph Proust Dalton Atom Kuramı, 19. yy’a gelindiğinde fizikçilerin ilgi alanı hala kuvvet, itim ve çekimdi. Yani fizikçilerin atoma pek gereksinimi yoktu. Ya kimyacılar? Kimyasal tepkimeleri anlamaya çalışan kimyacılar atom daha çok ilgi duyuyordu. Gerçekten 19. yy’da atom kuramının canlanmasını sağlayanlar...
7 Ekim 2013 - 0 yorum
İbn-İ Sina'nın Kimyaya Katkıları Nelerdir Kimyada (simya) transmutasyon teorisinin doğ-ruluğunu araştırmış ve reddetmiştir. Çünkü, hermaddenin kendine ait özellikleri vardır. Bazı sim-yacılar, maddenin iç ve dış kalitelerini ayrıştırıp,böylece tek tek kaliteleri elde ederek, daha sonra,istenen şekilde bu kaliteleri ayarlayarak, istenenmaddenin elde edilebileceğini...
7 Ekim 2013 - 0 yorum
PARACELSUS (1493-1541) İsviçreli hekim, kimyacı ve simyacı. Asıl adı Theophrastus Bombastus von Hohenheim'dir. "Paracelsusu " takma ad olarak kullanmıştır. Ferrara Üniversitesi'nde tıp öğrenimi yapmış; Avrupa ülkelerinde yaptığı çeşitli gezilerde, o zaman yaygın olan pek çok hastalıkları inceleme imkânı bulmuş; o zamana...
7 Ekim 2013 - 0 yorum
Van Helmont 1. Her element atom adı verilen çok küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Atomlar kimyasal tepkimelerde oluşamazlar ve bölünemezler. “Atomu parçalayacak adam yoktur” diye de ekleyivermişti. Kimyacıların da hata yaptıkları bir gerçektir! 2. Bir elementin bütün atomlarının kütlesi (ağırlığı)...
7 Ekim 2013 - 0 yorum
3 Felipe MELO 4 Hamit ALTINTOP 5 Gökhan ZAN 6 Ceyhun GÜLSELAM 7 Aydın YILMAZ 8 Selçuk İNAN 10 Wesley SNEIJDER 11 Didier DROGBA 13 Dany NOUNKEU 17 Burak YILMAZ 19 Umut BULUT 20 Tué Na Bangna BRUMA 21 Aurelien CHEDJOU 22 Hakan BALTA 25 Fernando MUSLERA 26 Semih KAYA 27 Emmanuel EBOUE 35 Yekta KURTULUŞ 50 Engin BAYTAR 52 Emre ÇOLAK 53 Nordin AMRABAT 55 Sabri SARIOĞLU 67 Eray İŞCAN 77 Albert RIERA 82 Aykut ERÇETİN 86 Ufuk CEYLAN KALECİLER 25 Fernando MUSLERA 67 Eray İŞCAN 82 Aykut ERÇETİN 86 Ufuk CEYLAN DEFANS 5 Gökhan ZAN 13 Dany NOUNKEU 21 Aurelien CHEDJOU 22 Hakan BALTA 26 Semih KAYA 27 Emmanuel EBOUE 55 Sabri SARIOĞLU ORTA...
7 Ekim 2013 - 0 yorum
Johann Rudolf Glauber Modern kimyanın ilk bilim adamlarından kabul edilen Glauber'in deneyleri, yeni devrimler için esin kaynağı olmuştur. Hidroklorik asidin üretimini pratikte keşfeden Glauber, 1625'de sodyum sülfatı keşfetmiştir. Madde daha sonraları "Glauber tuzu" olarak literatüre işlenmiştir. Nitrik asitin ilk üretimini de...
7 Ekim 2013 - 0 yorum
Johann Rudolf Glauber Kimdir,Johann Rudolf Glauber Hayatı ve Biyografi (1604-1668) Alman, kimyacı. “Glauber tuzu” ve 17.yy’da tıbbi kimyanın gelişmesine katkısıyla tanınır. 1604′de Karlstadt kentinde doğdu, kimi kaynak­lara göre 1668′de, kimilerine göre de 1670′de Amster- dam’da öldü. Küçük yaşta öksüz kaldı ve bütün Avrupayı...
30 Eylül 2013 - 0 yorum
Bilimsel Araştırma Basamakları Bilimsel Araştırma beş basamakta gerçekleştirilir. Bunlar: 1. Konu belirlenir. 2. Sorunun çözümüne yönelik varsayımlar (hipotezler) yazılır. 3. Konuyla ilgili bilgi toplanır. 4. Kaynaklardan elde edilen notlar konularına göre sınıflandırılır ve varsayımlar (hipotezler) test edilir. 5. Notlar kontrol edilir metin oluşturulur. Metni oluştururken...
30 Eylül 2013 - 0 yorum
Ölçmede Hata Ölçmedeki hata, ölçülen değer ile gerçek değer arasındaki farktan meydana gelir. Yapılan her ölçümde hata olabilir. Bu hatalar; 1. Ölçme yönteminden, 2. Ölçümü yapandan 3. Ölçme aletinden 4. Ortamdan olmak üzere dört nedenden kaynaklanır. Ölçmede kullandığımız yöntemin yetersizliği ölçmede hataya...
30 Eylül 2013 - 0 yorum
Kontrollü Deney Deney şartlarından bir tanesi değiştirilerek yapılan deneylerdir. Bilimsel çalışma yönteminin en önemli parçasıdır. Araştırılan faktör değiştirilir, diğer faktörler sabit tutulur. Buna göre deney sonucu ortaya çıkar. Bilinmesi gereken kavramlar 1.Araştırma sorusu: Kontrollü deneyde önce araştırma sorusuna ihtiyaç vardır. Örnek: Fasulye bitkisine...
29 Eylül 2013 - 2s yorum
A Abdülkadir Demirhindi Abdülkadir Elçioğlu Ahmet Yılmaz (İstanbul doğumlu) Behiç Ak Akdağ Saydut Alpay Erdem Alper Çelik Altan Erbulak Oğuz Aral Ayşen Baloğlu B Bahadır Baruter Bahadır Boysal Baki Murat Top Bedri Koraman Behlül Bera Burak Ergin Bülent Arabacıoğlu Bülent Düzgit Bülent Karaköse Bülent Çelik Bülent Üstün C Cafer Zorlu Can Baytak Caner Atakul Cem Kızıltuğ Cemal Nadir Güler Cemal Şan Cemil Cem Cengiz Üstün Cihan Demirci D Dağıstan Çetinkaya E Gürbüz Doğan Ekşioğlu Emrah Ablak Engin Ergönültaş Erdil...